12 Ekim 2008 Pazar

12-18 ay bebeklerin gelişimi

MOTOR GELİŞİMİ

¨ Güvenli bir biçimde yürür; güvenle adım atmaya başlayıp durabilir,

¨ Dikkatle koşar ancak önüne bir engel çıktığında engeli aşamaz

¨ Yürürken büyük bir bebeğini ya da ayısını taşıyabilir,

¨ Yetişkin sandalyesine çıkıp oturabilir,

¨ Destekle merdivenlerden inebilir,

ALGISAL GELİŞİMİ

¨ Kendisine gösterildiğinde üç küpü üst üste koyup kule yapabilir,

¨ Birkaç sayfayı birden çevirir,

¨ Kolay anla
şılır resimli kitapları inceler,

¨ Kalemi ortadan veya ucundan avucu ile tutar,

¨ Tek elini daha s
ık kullanmaya başlar,

¨ 3m uzaklıkta yuvarlanan toplarını izler ve geri getirmek için peşinden gider,

¨ Oyun oynarken yüksek sesle ve anla
şılmaz bir biçimde kendi kendine konuşur,

¨ Erişmeye çalıştığı nesneleri parmağıyla gösterip yüksek tonda ısrarlı seslerle ister,

¨ Çocuk
şarkılarına eşlik etmeye çalışır,

¨ Basit emirlere uyar söz dinler,

DİL GELİŞİMİ

¨ Basit sorular sormaya başlar. Örn. ‘nereye gitti’,

¨ Basit zamirleri kullanmaya başlar,

¨ Konu
şurken sırasını beklemeyi öğrenmiştir,

¨ Sözcüklerin tam söylenişinde bazı hatalar yapar, ‘tren’ yerine ‘tyen’ gibi

¨ Anlad
ığı sözcük sayısı kullandığı sözcük sayısından daha fazladır,

¨ Yaklaşık 30 sözcüğü düzenli olarak kullanabilir,

SOSYAL GELİŞİMİ

¨ Kaşığını tutar ve yemeğini dökmeden ağzına götürür,

¨ Bardağı iki eliyle kavrar üstüne veya çevresine dökmeden içebilir,

¨ Ayakkabılarını,çoraplarını ve şapkasını çıkarabilir ancak giyemez,

¨ Tuvalet ihtiyacını huzursuzluğuyla ya da sesli anlatımlarla önceden haber vermeye başlar,

¨ Oyuncaklarını artık ağzına götürmez,

¨ Oyun sırasında veya kızdığında oyuncaklarını yere atar,

¨ Basit günlük etkinlikleri taklit eder. Örn. bebeğine yemek yedirmek gibi,

¨ Küçük nesneleri kutuya koyup çıkarabilir,

¨ Başta annesi olmak üzere tanıdık kişilere duygusal olarak bağlanmıştır,

GRAFİK GELİŞİMİ

¨ 18 aylık bebek tek eliyle ya da iki eliyle karalamalar yapmaya başlamıştır,

¨ Kağıda büyük ve küçük noktalar koyabilir,

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

¨ İlk düşünme belirtileri görülmeye başlar,

¨ Kendisini kontrol ederek hareket eder,

¨ Nesne devaml
ılığını tamamıyla kazanmıştır,

¨ Nesnenin sembolünü zihninde saklayabilmektedir.

Hiç yorum yok: