12 Ekim 2008 Pazar

9-12 ay bebeklerin gelişimi

MOTOR GELİŞİMİ

¨ Yerde uzun süreli oturabilir,

¨ Yatar konumdan oturur pozisyona geçebilir,

¨ Emekler ya da kalças
ı üzerinde kendini sürükleyerek ilerler,

¨ Koltuk gibi bir desteğe tutunarak ayağa kalkıp tekrar oturabilir,

¨ Emekleyerek merdivenlerden yukar
ı çıkabilir,

¨ Tek başına desteksiz yürüyebilir,

ALGISAL GELİŞİMİ

¨ Oyuncaklarını bilerek düşürür ve yere düşüşlerini izler,

¨ Çevresinde ilgisini çeken şeyleri işaret parmağıyla gösterir ve ister,

¨ 6m’den veya daha uzaktan kendisine do
ğru gelen tanıdığı kişileri ayırt edebilir,

¨ Her iki elini serbestçe kullanabilir,

¨ Üç parmak kavray
ışıyla her iki elinde küpler tutabilir,

¨ Kendi ismini bilir ve seslenildiğinde doğru yöne döner,

¨ Günlük konu
şmalarda kullanılan çeşitli sözcükleri anladığını belli eder,

¨ Kendisinden istenilen bazı nesneleri yetişkine verebilir. Örn. top,ayakkabı,kaşık vb.

DİL GELİŞİMİ

¨ Seslerin sayı ve çeşitlerinde gelişme görülür,

¨ Gerçek sözcüklerin yerine semboller geliştirerek onları kullanır. Örn. su için du , araba için düt, tren için çuf çuf gibi,

SOSYAL GELİŞİMİ

¨ Kendi kaşığını tutabilir ama henüz kullanamaz,

¨ Giyinirken kolunu ve bacağını uzatarak giydirene yardımcı olur,

¨ Kendisine gösterildi
ğinde küplerini kutunun içine koyup çıkarabilir,

¨ Tanıdığı yetişkinin kendisini görebileceği ve duyabileceği bir yerde bulunmaktan hoşlanır,

¨ Tanıdıklarına sevgi göstererek yaklaşır,

¨ ‘Güle güle’ anlamında el sallayabilir

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

¨ Yeni araçlar keşfeder,

¨ Kendi kendine yemek yeme denemelerine girişir,

¨ Tekrarlanan hareketlerde de
ğişiklikler yapmaya başlar,

¨ Deneme yanılma yollarını basit olarak kullanabilir.

Yazının Kaynağı Fatma Eren

Hiç yorum yok: